De aanpak

De aanpak sluit nauw aan op de praktijk van een selectie- of sollicitatiegesprek.

Deze zes stappen doorlopen we in ieder geval:
  1. We gaan kritisch door je CV. Vooral over de inhoud, maar ook de vorm komt aan bod
  2. We bespreken stapsgewijs je carrière tot nu toe: het verhaal achter je keuzes, het hoe en waarom
  3. We concretiseren voorbeelden van gedrag en resultaat
  4. We onderzoeken een aantal algemene leiderschapscompetenties
  5. Ik geef feedback op het besprokene, hoe je over komt en wat beter kan
  6. Je krijgt een hand-out met tips en een lijst met vragen om je op voor te bereiden
Plus
  • Je kunt specifieke vragen verwachten over je ambities, de bedrijfscultuur waarin je het best tot je recht komt, jouw ideaalbeeld van een volgende rol, etc.

Bel of mail voor een afspraak

droplet